Stork e-learning

Samen met Jolien van E-nergize (www.e-nergize.nl) en Jetske van Kralendonk Learning Solutions (www.opleidingskundige.nl) heeft Martijn van nr59 een online cursus ontwikkeld voor Stork. Jolien en Jetske hebben het onderwijskundige stuk (projectleiding, ontwerp en ontwikkeling) opgepakt. Nr59 heeft de grafische vormgeving en de technische ontwikkeling op zich genomen. Het resultaat: een online cursus met 3 modules, 2 praktijkopdrachten en 2 job-aids. De cursus is in het Nederlands, Engels, Spaans en Duits ontwikkeld.
nr59 2015
Alles op deze website wordt beschouwd als intellectueel eigendom van nr59. M.A.W. afbeeldingen en tekst NIET gebruiken zonder mijn toestemming.